06/02/13

TUBAROES AZUIS


T   Tudu nôs nu sta orgulhosus
U  Un bes nu mostra nôs denti
B  Bedju kritu di nôs rapazis
A Afrika treme i lenbra des dés Ilhas
R Rodiadu di agu mar salgadu
O Onti skesedu na mapa, oje labantadu
E Entuandu nôs norma, nôs funana
S Sem medu di perdi, pamodi dja nu ganha dja!

A Afrika recebe-no, nu mostra ma nôs ê bodona
Z Zeru nu ka é, nen na kultura nen na disportu
U Undi nu bai nôs marka te fika markadu
I I mundo ta speranu na Brazil nu ta bai
S Sen medu i ku serteza ma bola ta bai rola!

Em Fortaleza, 06/02/2013